Christiansfeld Handel

Kalender 2022

03-07-2022     Tour de France kommer til Christiansfeld - læs mere her: 

                                    Tour de France 2022 (kolding.dk)

06-07-2022     Onsdagsmarked på Prætoriustorvet (se info andet sted på siden)

13-07-2022     Onsdagsmarked på Prætoriustorvet (se info andet sted på siden)

20-07-2022     Onsdagsmarked på Prætoriustorvet (se info andet sted på siden)

27-07-2022     Onsdagsmarked på Prætoriustorvet (se info andet sted på siden)

04-08-2022 

til og med       Vinfestival (se info andet sted på siden)) 

06-08-2022

27-11-2022    Juletur til Christinero (Start kl. 14:30 på Prætoriustorvet)

                                    (se info andet sted på siden)